Mitthögskolan öppnade som ett samarbete mellan Högskolan i Sundsvall/Härnösand samt Högskolan i Östersund sina portar 1993. Bägge lärosätena hade sina rötter i Palmeregeringens socialhögskola. Det var helt enkelt Sveriges första lärosäte på akademisk nivå i Sveriges mittregion.

Lite över ett decennium senare, 2005, skulle vad som tidigare hette Mitthögskolan officiellt bli universitet. Mittuniversitetet var därmed ett faktum och omfattar idag lärosäten i Sundsvall samt Östersund.

Vägen till universitetsstatus

Planerna på att inrätta ett akademiskt lärosäte i Norrland var på tapeten redan i början av 1900-talet. Närmare ett halvt sekel senare skulle diskussionen bli till en motion i riksdagen av Gösta Skoglund som var riksdagsman vid tidpunkten. Härnösand och Umeå stod då som kandidater till att få äran att bli med Högskola. Sundsvall skulle dock komma att öppet strida med Härnösand om att få bli säte för den kommande högskolan, vilket gjorde att valet slutligen föll på Umeå. 1956 fick Umeå tandläkarutbildning medan Mellannorrland med Sundsvall, Härnösand och Östersund, fick vänta till 70-talet med högskoleutbildningar. Det var först i samband med att Palme införde regionala högskolor som varje län fick äran att erbjuda högskolor.

Socialhögskolan bildades i Jämtland och Östersund 1971 och senare skulle ex-statsministern Torbjörn Fälldin leda projektet med att sammanföra högskolorna i Östersund, Sundsvall och Härnösand. Projektet kallades för Omegaprojektet och ledde slutligen till att Mitthögskolan bildades. Senare skulle Omegaprojektet visa sig ha betydelse för att omvandla Mitthögskolan till universitet. Sammanslagningen av de tre högskolorna genomfördes under Bildt-regeringen 1993.

År 2001 fick Mitthögskolan tilldelad universitetsstatus av Göran Persson och hans regering. Denna status gällde för det naturvetenskapliga området samt IT. Sedan 2005 har hela lärosätet officiellt blivit ett statligt universitet med rätt att utfärda så kallade forskarexamina. Nuvarande vetenskapsområden är naturvetenskap, teknik och medier samt humanvetenskap.

Några av de mest populära utbildningsprogrammen på Mittuniversitetet är det beteendevetenskapliga programmet, psykologprogrammet, sjuksköterskeutbildningen samt webbutveckling.