Hur uppstod namnet Jämtland och varför kallar man befolkningen för jämtar? Frågorna kring Jämtlands ursprung som landskap är många. I den här artikeln ger vi dig svaret på hur namnen uppkom och hur de används än idag.

Sagalitteraturen

Snorre Sturlasson var en isländsk historieskrivare som levde på medeltiden. I en av hans fornnordiska sagor berättar Sturlasson om Kettil Jamte från Tröndelagen, vilket idag brukar kallas för Norges mitt. Kettil Jamte nämns i Olav den heliges saga och Håkon den godes saga, vilka skrevs någon ner gång mellan 1120- och 1400-talet. Sagalitteraturen bygger framför allt på berättelser från Norge och Island. Det är ursprungligen berättelser som under lång tid blivit muntligt överförda och därmed följt med som ett viktig inslag när det gäller det förhistoriska Norden.

Fornsagan berättar att Jamte tillsammans med andra Tröndelagsfolk och boskap tog sig över fjällkedjan Kölen där de sedan odlade upp stora områden. Dessa fick sedan namnet Jamtland efter Kettil Jamte. Han var med andra ord den första kända nybyggaren i Jämtland, åtminstone enligt Snorre Sturlassons nedskrivna verk i Sagalitteraturen. Berättelsen om Kettil Jamte, eller Kettil Anundsson som han också kallas, finns omnämnd i två av Snorres berättelser i Heimskringla, dels i Olav den heliges saga, dels i Håkon den godes saga.