Det går att jaga i nästan hela Sverige och det är en sysselsättning som många gillar. Alla kan jaga, oavsett ålder och kön. Man måste inte skjuta för att kunna uppskatta att vara med i skogen. Det kan vara minst lika härligt att bara sitta på en stol och höra hundarna, och kanske får man se ett vacker djur komma gående. Trots att det går att jaga i nästan hela Sverige finns det många personer som en eller flera gånger om året åker en bra bit för att jaga på en annan plats och i en annan natur. Men hur är det att jaga i Jämtland?

Viktigt att se viltet och att synas

Oavsett när på året man jagar i Jämtland måste man både ses och se i skogen. Att gå omkring i heltäckande reflex är dock kanske inte så bra eftersom att djuren då lätt kan upptäcka en. Ett bra jaktställ med färgade detaljer är dock bra.

För att se djuren behöver man också utrustning. Med ett bra kikarsikte från Pulsar kan man se djuren även på längre håll och dessutom finns det kikarsikten som har mörkerseende. Det gör att man kan jaga när som helst under dygnet. Som jägare gör man dock också klokt i att ta med sig en kikare ut i skogen. Det är inte vidare lämpligt att ta upp bössan för att titta på ett djur på långt avstånd bara för att.

Vilka djur kan jagas?

I Sverige finns det olika jakttider för de skilda djurarterna. Men i stort sett alla djur får jagas någon gång under året. Under en period kan man jaga fågel, under en annan rådjur, och under en tredje älg. I Jämtland finns det också en del rovdjur som får jagas under vissa tider på året, samt vid speciella händelser. Det handlar till exempel om björn och lodjur. Även varg finns i Jämtland och även den får jagas efter beslut av Länsstyrelsen.

Viktig utrustning att ha med sig

När man ska åka långt för att jaga är det viktigt att packa smart. Det gäller att man inte glömmer något. Om så sker kan det vara svårt att få tag i utrustning att låna och att åka hem för att hämta det man glömt är sällan ekonomiskt. Det kanske allra viktigaste att få med är kläder, vapen och vapenlicens. Saker som ammunition kan man ofta låna eller köpa på plats om så behövs.