Jämtland bjuder på utmärkta förutsättningar för den som trivs i natur och mark. Ett exempel är Sonfjällets Nationalpark som redan 1909 avsattes som en av Europas första nationalparker. Sonfjället är ett välbevarat naturområde som har ett spännande djurliv och vacker natur. Idag är även fjällets omgivande skog skyddad och utgör en del av naturparken.

Minne från istiden

Sonfjället är ett område som i allra högsta grad representerar naturen i ett historiskt perspektiv. Här finns mycket sällsynta, men välbevarade lämningar som formats av det vatten som rann under inlandsisens avsmältning. Sonfjällets sluttningar består av ett omfattande system av vad som kallas skvalrännor. Det är vattenrännor som bildats då vatten runnit längs inlandsisens smältande kant. Fjällområdets mångtaliga stenblock är också ett minne och en rest från istiden. Stenblocken ger Sonfjället dess siluett och karaktär då de av naturens krafter har ett ordnat mönster kallat stenringar.

Djurliv

Ett djur som blivit något av en symbol för Sonfjället är björnen som sägs hålla till i området. Det är så klart inte ofta björnen ses till, men olika spår av björn är vardag på Sonfjället. Här hittas bland annat spillning, spårstämplar, förstörda myrstackar och rivmärken på träd. Det finns en permanent björnstam på Sonfjället som rör sig över stora ytor av området. Även älgen är starkt representerad i Sonfjällets djurliv. Det finns även en lodjursstam i nationalparken.

Naturliv

Vid en blotta anblick mot Sonfjällets siluett kan fjället se ganska grått och livlöst ut. När blicken rör sig närmare den stora nationalparken visar sig dock de stora stenblocken vara täckta av lavar. Framför allt gulgrön kartlav, men det finns även fönsterlav, grå- och gulvit renlav samt islandslav. Mellan dessa olika lavar växer olika växter och bär så som lappljung, blåbär och kråkbär. Andra växtarter som klarar av det karga och tuffa klimatet är ripbär, snölav och fjällgröna.

Nationalparkens skogslandskap är fyllt av olika typer av skog. Här finns allt från torra tallskogar till frodiga skogsområden med fjällbjörkar. På Sonfjällets torrare marker växer tallhed och där trivs bland annat lingon. De gamla tallarna skapar en unik känsla av orörd natur runt hela Sonfjället. På de fuktigare markpartierna växer istället granskog som ofta är täckt av olika slags mossor. Här trivs bland annat blåbärsris och ekorrbärr. Det finns granar som är flera hundra år gamla. Sonfjället är alltså en urskog som representerar gången tid och natur.